Vznik Československa – časová osa

Československo existovalo – s krátkou přestávkou během druhé světové války, kdy však mělo svoji exilovou vládu – od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.
Na této časové ose přinášíme ve stručnosti několik událostí, které vedly ke vzniku samostatného Československa.