Základní dělení živočichů

Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na dvě základní skupiny – obratlovci a bezobratlí. Zde najdete…

Obecné informace o České republice – test

Test z obecných informací o České republice

Obrázky – aritmetické operace

Pracovní list zaměřený na práci s aritmetickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Mapa domškoláků

Mapa domškoláků vytvořená v září 2019. Pokud se chcete přidat, stačí napsat na e-mail uvedený v…

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…)

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení.

Matematický dril – sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pracovní list zaměřený na procvičování sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ.

Podstatná jména

Přehled skloňování, rodů, čísel a vzorů podstatných jmen.

Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám…

Meteorologický deník

Pracovní list pro tvorbu jednoduchého meteorologického deníku. I nejmenší žáci díky němu zvládnou zapsat nebo zjednodušeně zakreslit…