Světové strany – test

Test zaměřený na určování světových stran

Světové strany – pracovní list

Pracovní list zaměřený na určování světových stran.

Řízení státu

Výuková karta zaměřená na strukturu řízení státu – od prezidenta po poslance a senátory.

Obecné informace o České republice – test

Test z obecných informací o České republice