Dělení rostlin podle typu stonku

Výuková karta zaměřená na typy stonků.

Živočichové – test / pracovní list

Pracovní list zaměřený na živočichy. Lze ho použít také jako test.

Přizpůsobení ptáků prostředí

Výuková kartička zaměřená na přizpůsobení ptáků prostředí.

Obojživelníci

Pracovní list zaměřený na obojživelníky.

Příroda v zimě – období zimního klidu

Popis rostlin – test ke stažení

Pracovní list / test zaměřený na popis rostlin a jejich součást.

Rostliny – test ke stažení

Test / pracovní list zaměřený na řazení plodů rostlin a způsobu jejich pěstování.

Dělení rostlin podle růstu a užitku

Přehledné rozdělení rostlin podle toho, kde rostou a jaké mají využití.

Potravní vazby v přírodě

Přehled potravních vazeb mezi živočichy.

Základní dělení živočichů

Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na dvě základní skupiny – obratlovci a bezobratlí. Zde najdete…