Pády podstatných jmen

Výuková karta se souhrnem pádů podstatných jmen

Živá a neživá příroda

Přehledná karta s rozdělením přírody na živou a neživou

Dělení rostlin podle typu stonku

Výuková karta zaměřená na typy stonků.

Slovní úlohy, logické uvažování

Slovní úlohy, které vyžadují více než „robotické“ výpočty.

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pracovní list na procvičování sčítání a odčítání trojciferných čísel plus jedna slovní úloha.

Základní dělení živočichů

Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na dvě základní skupiny – obratlovci a bezobratlí. Zde najdete…

Obrázky – aritmetické operace

Pracovní list zaměřený na práci s aritmetickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Matematický dril – sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pracovní list zaměřený na procvičování sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ.

Podstatná jména

Přehled skloňování, rodů, čísel a vzorů podstatných jmen.

Meteorologický deník

Pracovní list pro tvorbu jednoduchého meteorologického deníku. I nejmenší žáci díky němu zvládnou zapsat nebo zjednodušeně zakreslit…